Protocollen

Description:
Bij De Sterrekijker is de veiligheid voor uw kind gewaarborgd.

 

Binnen De Sterrekijker worden verschillende protocollen gevolgd. Dit is nodig om bijvoorbeeld de veiligheid voor kinderen en medewerkers te waarborgen. Hieronder kunt u deze vinden en bekijken.

Pedagogisch werkplan BSO Sterrekijker april 2022.pdf

Pedagogisch werkplan peuterspeelgroep t Sterrekind april 2022.pdf

COVID19 protocol peutergroep en BSO 11-2-2021.pdf

Protocol Signalering Bijzonder Gedrag

Protocol Kindermishandeling Sterrekijker

Vierogenbeleid t Sterrekind.pdf

Beleid Veilige Gezonde Omgeving De Sterrekijker t Sterrekind 2022.pdf

Privacy-Statement-kinderopvang-STERREKIJKER.pdf

Daarnaast hanteren wij een standaard voor pedagogische coachingsuren en de uren van de pedagogisch beleidsmedewerker: 

Pedagogische coachingsuren en urenverantwoording beleidsmedewerker.pdf

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem contact op via de administratie.