OuderCommissie De Sterrekijker

Description:
De Sterrekijker Texel is actief op zoek naar betrokken ouders die in de OuderCommissie plaats willen nemen.

Wij, Jolanda en Mare, zijn de oudercommissie van De Sterrekijker!. Wij hopen dat u, als ouder, uw ervaringen en suggesties met ons wilt delen. Op deze manier kunnen wij met z'n allen bijdragen aan een professionele, veilige, uitdagende, maar bovenal een fijne plek waar onze kinderen zich thuis voelen. Als er dingen zijn om te delen, vragen en/of op te merken met betrekking tot de opvang van uw kind, dan zijn wij te bereiken via het volgende emailadres: oudercommissie@sterrekijkertexel.nl - maar u kunt ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

BSO De Sterrekijker: Jolanda Krijnen en Mare Pit

Peutergroep 't Sterrekind: vacant

 

Waarom participeren in de OuderCommissie?

Stichting Boink: “Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.