Tijden en tarieven

Description:
Wij bieden flexibele openingstijden, die aansluiten bij de schooltijden van Vrije School Stella Maris.

 

Tijden en tarieven BSO De Sterrekijker

Berekening maandprijs over 46 weken.

Dagdeel tijdpad

gerekende uren

uurprijs maanduren maandprijs
           
Late middag 14.30 - 18.00 4 uur € 7,85 15.75 123,64
Hele middag 12.30 - 18.00 6 uur € 7,85 22.19 174,19
Extra vakantiedag/margedag   08.30 - 17.30 9 uur € 7,85    
Incidentele afname n.v.t. n.v.t. € 8,55 n.v.t. n.v.t.

Bij het berekenen van de uren gaat BSO De Sterrekijker uit van een gemiddelde per jaar. Daarin zijn 6 van de 12 vakantieweken meegenomen. Ook de ruimere aanwezigheid van de leidsters. Extra dagen zijn niet meegenomen en worden extra betrekend. (zie ook beleid vakantiedagen, margedagen, extra dagen en ruilen)

 

Tijden en tarieven peuterspeelgroep ‘t Sterrekind

dag tijd uurtarief* maandprijs
ma -    
di 08.30 - 12.30 € 8,89 € 133,35
wo* 08.30 - 12.30 € 8,89 € 133,35  
do 08.30 - 12.30 € 8,89 € 133,35
vr -    

* berekend over 40 dagen                                                                                                                     

 

Beleid vakantiedagen, margedagen, extra dagen en ruilen

Description:
Wij zijn 8 vakantieweken geopend. Deze dagen zijn inbegrepen in uw maandtarief.

Uitgangspunten

Een schooljaar bevat 12 vakantieweken en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Daarvan zijn wij er 8 geopend en 4 gesloten: 3 weken in de zomervakantie en 1 week tussen Kerst en Oud en Nieuw. Uw kind heeft 6 vakantieweken opvang van 8.30 tot 17.30 uur, op de dagen dat uw kind volgens contract bij ons komt. Deze dagen zijn inbegrepen in uw maandtarief en kunnen ook vrij door het jaar heen worden ingezet, mits tijdig aangegeven. (Zie voor meer informatie onder wat vragen wij van u). In dit maandtarief zijn 2 weken niet meegenomen, zodat er in totaal 6 weken geen gebruik van de opvang wordt gemaakt. Uw kind kan natuurlijk wel komen op basis van het vakantietarief (€ 57,60 per vakantiedag). Deze 2 weken dienen per minimaal één aaneengesloten week te worden afgemeld. Wij kijken dus naar het aantal opgenomen weken en niet naar losse dagen.

Wij hebben voor deze vorm - 48 weken open - gekozen, omdat wij ouders maximale ruimte willen geven in hun periodes van vakantieopvang. Onze regeling, over het kunnen inzetten van vakantiedagen door het jaar heen, geeft ook ruimte aan ouders die minder gebruik maken van de opvang in vakanties, terwijl de continuïteit van leidsters gewaarborgd is. 

 

Wat vragen wij van u:

Wij vragen u zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het afmelden van voldoende vakantieweken. Mocht het zicht even ontbreken dan is altijd overleg mogelijk met de administratie.

U meldt uw kind minimaal één week vóór de start van een vakantie af, als het niet komt in de vakantie.

U brengt uw kind op een vakantiedag voor 10 uur en haalt uw kind na 16.00 uur op. 

Een vakantiedag die u niet gebruikt, kunt u als extra opvangdag inzetten, mits u deze dag tijdig (één week voor de start van de betreffende vakantie) heeft afgemeld.

Dit kan zijn voor: 

Een extra vakantiedag in dezelfde of een andere vakantie.

Een marge-/studiedag waarop u geen opvang heeft.

Een marge-/studiedag waarvoor u al opvang heeft volgens contract, maar waarvoor de extra uren in de ochtend bijgekocht moeten worden.

Een extra dag in een door u gewenste week.

 

NB:

Extra schooldagen kunnen worden aangevraagd tot 12.00 uur in de middag vóór de aan te vragen dag. 

Een extra vakantiedag aanvragen kan tot uiterlijk één week vóór de start van de betreffende vakantie. 

Een vakantiedag die u niet gebruikt, dient u minimaal één week voor de start van de betreffende vakantie af te melden. Dit is nodig om een reële planning te kunnen maken voor de bezetting van de leidsters, en u kunt deze dag dan op een later moment in zetten als extra opvangdag.                      

Let op: een niet afgemelde vakantiedag kan niet meer later worden ingezet!

 

Vakantiedag afmelden en opnieuw inzetten/ruilen via de ouderlogin

Wanneer u al weet voor welke dag u een vakantiedag wilt inzetten, kunt u die aanvraag doen via de optie ruilen in de ouderlogin. 

Als u nog niet weet wanneer u de vakantiedag wilt inzetten, meldt u de betreffende vakantiedag in eerste instantie tijdig af via de ouderlogin. U kunt een afgemelde vakantiedag dan later inzetten door een nieuwe bezetting aan te vragen via de ouderlogin. In het opmerkingenveld vermeldt u de datum van de (eerder afgemelde) vakantiedag die u in wilt zetten voor de ruil.

 

Extra dagen of ruilen van gewone opvangdagen

Wij kunnen ons voorstellen dat u af en toe een extra dag opvang nodig heeft of een dag wilt ruilen. Graag willen wij hier flexibel in zijn en zo veel mogelijk aan uw wensen tegemoet komen. Tegelijkertijd streven wij, vanuit pedagogisch oogpunt naar stabiele groepen, waarin kinderen elkaar en de leidster goed kennen. Het ruilen of afnemen van een extra dag mag dit niet in de weg staan. 

 

Extra dag

U kunt een extra dag opvang kopen via de ouderlogin.

Wij gaan akkoord met uw aanvraag voor een extra dag, als er plek is in de groep op de dag waarop u een extra opvang aanvraagt (en mits tijdig aangevraagd). Wij zetten hiervoor geen extra leidster in. 

U kunt een extra dag aanvragen tot 12.00 uur in de middag vóór de aan te vragen extra dag. 

Een extra dag aanvragen voor een vakantie moet een week vóór de start van de betreffende vakantie.

 

Ruilen

U kunt een dag ruilen via de ouderlogin. Dit kunt u doen tot 12.00 uur in de middag vóór de te ruilen dag. 

Een te ruilen dag in de vakantie moet u minimaal één week vóór de start van de betreffende vakantie aanvragen.